REKONŠTRUKCIE ...................................................

    Mnoho prevádzkovateľov starších lakovní v súčasnosti naráža na niektoré problémy:

  • nedostatočná filtrácia, prekračovanie povolených emisných limitov, vyššie opotrebenie niektorých častí vzduchotechniky
  • prílišná energetická náročnosť
  • nedostatočné plnenie hygienických limitov
  • nevyhovujúce požiarne riešenie
  • technologické problémy
  • končiaca životnosť niektorých zariadení

...................................................

V rámci dodávok Vám zrepasujeme kabíny, vymeníme opotrebované časti za nové, naištalujeme zariadenia pre spätné získavanie tepla, zoptimalizujeme materiálový tok, manipuláciu, medzioperačnú dopravu a použité technológie. V spolupráci s našimi partnermi môžeme nájsť optimálne riešenia aj v oblasti náterových systémov, či vyriešiť Vaše problémy v oblasti predúprav.
To všetko pri rešpektovaní nielen finančných, ale napr. aj výrobných možností klienta.

© RATIKO a. s. 2009
webdesign KLAD PLUS

DOMOV KONTAKT NOVÉ LAKOVNE PRIEMYSELNÁ VZDUCHOTECHNIKA OSTATNÉ REFERENCIE KARIÉRA