PREDÚPRAVY ...................................................

    Pracoviská predúprav môžu zahrňovať:
  • Tmelenie a brúsenie, maskovanie
  • Odmasťovanie stredotlakové postrekové
  • Odmasťovanie vysokotlakové postrekové
  • Otryskávanie
  • Iné napr. chemické brúsenie, aktivácia/pasivácia povrchov na vyžiadanie

...................................................

Postrekové odmasťovanie môže byť podľa potreby resp. požiadavky s ohrevom alebo bez, s nezávislým naftovým agregátom, elektrickým agregátom, elektrickým al. plynovým ohrevom.
Pri návrhu a kompletácii pracovísk predúprav používame komponenty a zariadenia renomovaných výrobcov ako Nederman, WAP , Witech a i.

© RATIKO a. s. 2009
webdesign KLAD PLUS

DOMOV KONTAKT NOVÉ LAKOVNE PRIEMYSELNÁ VZDUCHOTECHNIKA OSTATNÉ REFERENCIE KARIÉRA